CLIMATE-UN/NOV 17

יש לפחות סיבה אחת לאופטימיות בנוגע למשבר האקלים: נשבר הקשר ההיסטורי בין עלייה בצמיחה כלכלית לפליטת פחמן ■ עלייה ברמת החיים אינה כרוכה בתיעוש מזהם כמו בעבר ■ מעבר לאנרגיה ירוקה ושינויים במבנה הכלכלה צפויים להאיץ את הניתוק בין פליטות לצמיחה

אקונומיסט

פודקאסט יומי

TheMarker האינטרסנטים
0:00
-- : --
להרשמה לפודקאסט